جامعه

بیش از 100 نام پسرانه مذهبی و قرآنی بسیار زیبا

اگر برای انتخاب اسم فرزندتان به دنبال نام پسرانه مذهبی و قرآنی هستید تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

به گزارش پارت نیوز؛ در این مطلب به به معرفی بیش از 100 نام پسرانه مذهبی و قرآنی خواهیم پرداخت چرا که اسلام دستور می‌دهد برای نامگذاری فرزند از نام‌هایی استفاده شود که نشان از هویت اعتقادی دارند و الهام‌بخش و امیدآفرین و حامل پیام و فرهنگ اصیل انسانی و اسلامی می‌باشند و بهترین آن‌ها، نام‌های دربردارنده معنای عبودیّت خداوند متعال باشد.

اگر به دنبال اسامی مذهبی پسرانه با تمام حروف الفبا و نام های مذهبی، دینی و قرآنی می باشید و تمایل دارید تا نام فرزند خود را از روی نامهای مبارک اولیای دین انتخاب کنید.

اسم پسرانه مذهبی با (آ)

آلیا:الیاس
آمین:اجابت کن، از نام‌های خداوند
آیت:آیه، نشانه، شخص برجسته و شاخص، شخص بسیار زیبا رو
آباذر:عربی ابوذر
آبرام:پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، اسم یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، هم چنین نام سوره ای در قرآن کریم
آبراهام:ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام
آرمیا:ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
آزر:نام پدر ابراهیم خلیل (ع)، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است.
اسم پسرانه مذهبی با (الف)
الیا:الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
امین:امانتدار، زنهاردار؛ طرف اعتماد، معتمد؛ از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ لقب جبرئیل
ایمان:اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین، در مقابل کفر.
اَباذر:ابوذر؛ نام یکی از صحابه پیامبر (ص)
اَحد:یگانه، یکتا، بیمانند؛ از نام‌های خداوند؛ یکی
اَحیا:زندگان، زندگی، زندگی از نو، خاندان‌ها، قبیله‌ها،نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان
ایمان:اطمینان، اعتقاد، باور، عقیده، آنچه که فرد نسبت به آن باور و گرایش عمیق قلبی داشته باشد.
احسان:نیکی، نیکویی
امین:استوار، امانتدار، ثقه، درستکار، درست، درست کردار، صالح، لقب پیامبر گرانقدر اسلام که به آن شهرت داشت
اکبر:بزرگتر، بزرگترن، مِهتر
ابراهیم:نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد- چهاردهمین سورۀ قرآن کریم
اِدریس:نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم نیز دو بار ذکرش آمده است.
اِرمیا:بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
اِسحاق:نام پسر حضرت ابراهیم(ع) از ساره از زمره پیامبران بنی اسرائیل.
ابوالفضل:پدر فضل؛ ابوالفضل عباس(ع) بن علی

نام پسرانه

اسم پسرانه مذهبی با (ب)

بِنیامین:یعنی پسر دست راستِ من؛ آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع).
باسِط:بسط دهنده، گسترش دهنده؛ از نام های خداوند.
باقر:شکافنده، گشاینده؛ لقب محمّد ابن علی امام پنجم شیعیان محمّد باقر(ع).
بدیع:جدید، تازه، نوآیین؛ زیبا؛ جالب، شگفت انگیز، نادر
بِلال:آب و هر آن چه که، گلو را تر کند؛ ابن رباح حبشی نام مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پیامبر اسلام (ص).
بشیر:بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد. مژده‌ دهنده؛ بشارت‌ دهنده. از القاب پیامبر اسلام

نام پسرانه مذهبی با (ت)

توحید:یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی؛ اخلاص
تارخ:نام پدر حضرت ابراهیم(ع)
تَمیم:تمام و کامل؛ استوار، سخت؛ نام چند تن از صحابه و اشخاص در جهان اسلام.
تُراب:خاک
تاج‌الدین:تاجِ دین؛ مورد افتخار برای دین؛ نام پادشاهی از اتابکان لرستان.
تقی:تقوا پیشه، پرهیزکار
توکل:یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به او؛ واگذار کردن کارها به خداوند در جایی که اراده و قدرت بشری کارساز نباشد.

اسم پسرانه مذهبی با (ث)

ثامن:هشتم، هشتمین.
ثناءالله:ثنای خدا
ثارالله:خون خدا، لقب امام حسین
اسم پسرانه مذهبی با (ج)
جبرئیل:جبریل، مرد خدا، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست.
جواد:بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
جعفر:جوی بزرگ، نام امام ششم شیعیان، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار
جلال:عظمت، بزرگی، شکوه
جابر:ظالم، ستمگر، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)
جاسم:عامیانه قاسم
جبار:نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
جلیل:بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند

اسم پسرانه مذهبی با (چ)

چراغعلی:چراغ (فارسی) + علی (عربی) روشنایی ای که از علی می تابد

اسم پسرانه مذهبی با (ح)

حانون:صاحب نعمت
حبان:نام یکی از صحابه پیامبر (ص)
حسن:نیکو، خوب، زیبا، جمیل؛ نام دومین امام شیعیان
حَسیب:دارای فضل و کمال اکتسابی یا ذاتی، بزرگوار؛ از اسامی خداوند
حمزه:شیر، شیر بیشه؛ حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام(ص)
حمید:ستوده، از نامهای خداوند
حنان:بخشاینده، از صفات خداوند
حیدر:شیر، اسد؛ لقب حضرت علی(ع).
حَمّاد:بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده
حَمود:ستوده و پسندیده؛ حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار
حَنیف:درست و پاک، راستین؛ معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام
حامد:سپاسگزار
حسین:خوب، نیکو؛ نام سومین امام شیعیان
حکیم:پزشک، طبیعت، دانا، خردمند، فرزانه، دانا به چیزی (داننده‌ی امری)؛ از نامهای خداوند
حمدالله:حمد و ستایش خداوند

نام پسرانه مذهبی با (خ)

خضر:نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد.
خلیل:دوست یکدل، لقب ابراهیم(ع)
خالق:به وجود آورنده، پدیدآورنده، از نامهای خداوند
خداداد:عطا شده از سوی خداوند
خدادوست:دوستدار خداوند
خیرالله:نیکی خداوند، خیر الهی
خیرعلی:خیری که از علی(ع) رسیده است، آن که خبر و نیکی‌اش چون خیر و نیکی علی(ع) است.
خداآفرید:آفریده خداوند
خدابخش:عطای الهی، بخشیده خداوند
خدابنده:بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول
اسم پسرانه مذهبی با (د)
دادعلی:داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد.
دانیال:قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل
داوود:محبوب؛ شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.
داوید:داوود
دوست محمد:ترکیب دو اسم دوست و محمد به معنی دوستدار محمد
دین محمد:ترکیب دو اسم دین و محمد،دارای دین محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک

اسم پسرانه مذهبی با (ذ)

ذاکر:آنکه خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده.
ذِکرالله:یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا.
ذبیح الله:قربانی شده برای خدا، سر بریده برای خدا، لقب حضرت اسماعیل(ع) و به قولی لقب اسحاق نبی که هر دو فرزند ابراهیم خلیل(ع) بودند.
ذوالفقار:در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است، نام شمشیر حضرت علی(ع)

اسم پسرانه مذهبی با (ر)

راشد:آن که در راه راست است
رافع:رفع کننده،برپا دارنده، بلند کننده؛ رساننده، از نام های خدا
ربیع:فصل اول سا ل، بهار؛ در گاه شماری نام دو ماه از سال
رَسول:پیغمبر، قاصد، پیامبر اسلام (ص)، رسول بقره 87 فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد.
رشید:هود 78 صاحب عقل و خرد، رشد یافته
رضوان :خشنودی
رضا:رضایت، راضی، خشنود؛ رضا این است که بنده از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند، هشتمین امام شیعیان
رمضان:نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول
رحمان:مهربان و بخشاینده (صفت خاص خداوند)
رحمت:دلسوزی و مهربانی؛ مهربانی و بخشایندگی
رحیم:بسیار مهربان، مهربانی؛ از نامها و صفات خداوند
رفیع:افراشته، مرتفع، بلند؛ با اهمیت، ارزشمند
رزاق:روزی دهنده؛ از نامهای
روح‌الله:روح خدا، لقب حضرت عیسی
رئوف:مهربان، بسیار مهربان، بخشنده، با محبت، از نامهای خداوند مهربان
اسم پسرانه مذهبی با (ز)
زُهَیْر:شکوفه دار و درخت پر شکوفه؛ نام یکی از شهدای کربلا
زِید:رشد، فزونی؛ نام فرزند امام زین‌العابدین(ع)
زاهد:پارسا، پرهیزکار
زینال:مخفف زین العابدین
زین‌الدین:موجب آرایش دین؛ زینت دین
زائر، زایر:زیارت کننده
زکریا:زکریای نبی از پیامبران بنی اسرائیل
زُبید:عطیه و بخشش
زُبیر:از خویشاوندان و از صحابه‌ی پیامبر اسلام(ص)
زکی الدین:پارسا در دین
زین‌العابدین:موجب آرایش پرستندگان؛ چهارمین امام شیعیان

نام پسرانه اسلامی

اسم پسرانه مذهبی با (س)

سَدیف:نام چند تن از صحابه
سَعدالدین:نیک بختی دین
سَلمان:سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت؛ سلمان فارسی صحابی پیامبر اسلام(ص) نخستین مسلمان ایرانی
سَمیع:از نامهای خداوند؛ شنوا
ساجد:آن که سجده میکند، سجده کننده
سبحان:پاک، منزه؛ از نامهای خداوند
سعید:خجسته، مبارک؛ خوشبخت، سعادتمند
سلیمان:پر از سلامتی؛ حضرت سلیمان(ع) شاه و پیامبر یهود
سَتار:آنکه چیزی را پوشیده و در پرده میدارد، پوشنده؛ از نام های خداوند
سَجّاد:بسیار سجده کننده؛ لقب زینالعابدین ابن حسین(ع)، امام چهارم شیعیان ملقب به امام سجّاد(ع).

نام پسرانه مذهبی با (ش)

شاهد:گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ محبوب، خدای تعالی
شریعت:شرع؛ طریقه، روش
شُبَیر:شیر کوچک؛ پیامبر اسلام(ص) امام حسین(ع) را در کودکی به این نام (شُبَیر) خوانده است.
شُعَیب:پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مَدیَن میزیسته و احتمالا پدر زن حضرت موسی (ع) بوده است.
شکور:شکرکننده سپاسگزار؛ پاداش دهنده‌ی بندگان؛ از نامهای خداوند
شهاب الدین:نورِ دین، آن که وجودش برای دین تابناک است.
شیدالله:(فارسی – عربی) خورشید خدا، نور خداچ
شاکر:شکر کننده، سپاسگزار؛ در حال شکرگزاری
شعبان:نام ماه هشتم از سال قمری
شفیع:آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری میکند، شفاعت کننده، شفاعتگر
اسم پسر با ش

اسم پسرانه مذهبی با (ص)

صیام:روزه گرفتن، روزه
صَفی:خالص و یگانه (دوست)؛ برگزیده؛ صاف، پاک، روشن
صفدر:صفشکن؛ (به مجاز) شجاع و دلیر؛ از القاب حضرت علی(ع)
صمد:آن که دیگران به او نیازمند هستند و او از دیگران بی‌نیاز است؛ (به مجاز) خداوند
صِدیق:بنده‌ی خاص خداوند؛ 2بسیار راستگو و درستکار
صابر:صبور، صبر کننده، شکیبا؛ 2- از نامهای خداوند
صادق:آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست و درست و راستین؛ لقب امام جعفر صادق(ع)
صالح:شایسته و درستکار، نیک، خوب، درست؛ دارای اعتقاد و عمل درست دینی؛ پیامبر قوم ثمود
صانع:سازنده، آفریننده؛ صنعتگر؛ آفریدگار، خداوند
صبار:بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند
صفا:یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی، نام کوهی در مکه

اسم پسرانه مذهبی با (ض)

ضیاءالحق:روشنائی و نورِ حق
ضُحا:پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، سوره نود و سوم قرآن کریم
ضیاءالدین:روشنایی دین؛ نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی.

اسم پسرانه مذهبی با (ط)

طه:نام پیامبر اسلام(ص)، بیستمین سوره از قرآن کریم
طَهورا:از واژه‌های قرآنی به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه.
طارِق:سوره‌ی هشتاد و ششم از قرآن کریم دارای هفده آیه، در قدیم به معنی هنگام شب آینده، (به مجاز) به معنی وارد، عارض
طاهر:پاک، پاکیزه؛ بیگناه، معصوم؛ (به مجاز) بی آلایش و بی غش
طَیب:پاک، پاکیزه، مطهر
اسم پسرانه مذهبی با (ظ)
ظهیرالدین:یار و یاور دین، پشتیبان دین، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی
اسم پسرانه مذهبی با (ع)
علی:بلندمرتبه، والا، نام امام اول شیعیان
عدنان:نام یکی از اجداد پیامبر(ص)
عرفان:یکی از مراحل سلوک، معرفت، شناخت خداوند
عروج:بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی
عابد:عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
عادل:با انصاف
عارف:آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی
عاشور:روز دهم از ماه محرم
عاکِف:آن که در جایی مقدس برای عبادت اقامت دائم داشته باشد، معتکف؛ حاضر و مقیم.
عباد:بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد
عباس:اخمو، عبوس؛ شیری که شیران از او بگریزند؛ بسیار شجاع و دلیر؛ عباسِ بن علی
عبدالله:بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)
عبدالمُطلِّب:بنده مطلب، نیای پیامبر اسلام(ص)
علی اکبر:نام ترکیبی از علی و اکبر به معنی علی بزرگتر، نام پسر حسین (ع)
علی رضا:کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو اسم علی و رضا
عمران:نام پدر موسی پیامبر (ص)، نام سوره‌ای در قرآن کریم
عیسی:معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
عزرا:نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
عزیز:گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند
عضد:بازو، یار و یاور
عقیل:خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی (ع) و پسر موسی کاظم (ع)
علاء الدین:سبب رفعت و بزرگی دین

اسم پسرانه مذهبی با (غ)

غیاث:فریادرس؛ فریادخواهی؛ از صفات و نامهای خداوند
غَفور:بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند
غاثر:معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح (ع)
غلام حسن:ارادتمند و فرمان بردار حسن (منظور امام حسن(ع))
غلام حسین:ارادتمند و فرمان بردار حسین (منظور امام حسین(ع))
غازی:جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی
غیاث‌الدین:پناه دین و آیین
غَدیر:آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.
غلام:ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی
غلام رضا:ارادتمند و فرمان بردار رضا (منظور امام رضا(ع))
غلام عباس:ارادتمند و فرمان بردار عباس (منظور حضرت عباس(ع))
غَفّار:آمرزنده و بخشاینده‌ی گناهان (خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند
غالب:غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره؛ نام هشتمین جد پیامبر اسلام(ص)
غلام علی:ارادتمند و فرمان بردار علی (منظور امام علی(ع))
غلام محمّد:ارادتمند و فرمان بردار محمّد، منظور حضرت محمّد(ص)

اسم پسرانه مذهبی با (ف)

فتاح:گشاینده، از نامهای خداوند
فتحعلی:مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
فائز:فایز، نایل، رستگار
فائض:فایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
فایض:فیض رسان، فایده بخش
فایق:فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده
فخرالدین:سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم
فخرالملک:مایه سربلندی و افتخار سرزمین
فرقان:جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم

اسم پسرانه مذهبی با (ق)

قدوس:پاک و منزه؛ از نام‌ها و صفات خداوند.
قدیر:توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند.
قطب الدین:محور آیین و کیش
قنبر:نام یکی از تابعان علی (ع)
قیوم:قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند
قَوام الدین:موجب استواری و استحکام دین
قَهار:نیرومند، پر زور؛ سلطه گر و غالب و چیره؛ از نامها و صفات خداوند
قائم:ایستاده، به حالت عمودی قرار گرفته؛ لقب امام دوازدهم شیعیان که غایب است (عج)
قدرت‌الله:قدرت خداوند

نام پسرانه مذهبی با (ک)

کمیل:نام پسرزیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
کلیم:هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
کمال الملک:آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری
کاظم:فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
کافی الدین:لایق و کارآمد در دین
کرام الدین:بزرگوار دین
کرم الله:بخشش و لطف خداوند
اسم پسرانه مذهبی با (ل)
لطیف:نرم و خوشایند، ظریف و زیبا، ملایم و خوش آهنگ، از نام ها و صفات خدا
لقمان:نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود (ع) زندگی می کرده است، نام سوره‌ای در قرآن کریم
لسان الدین:زبان گویای دین
لطف الدین:لطف دین
لطف الله:مهربانی و لطف خدا
لطفعلی:آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی (ع) است.

اسم پسرانه مذهبی با (م)

محمّد:ستوده، بسیار تحسین شده؛ آنکه خصال پسندیده‌اش بسیار است؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)
مَجید:دارای قدر و مرتبه‌ی عالی، گرامی؛ از نامها و صفات خداوند
ماهِد:گسترنده، گستراننده؛ نامی از نامهای باری تعالی.
مبین:روشنگر، آشکار کننده؛ آشکار، هویدا، روشن، نورانی
متین:دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند
مُجیب:جواب دهنده؛ پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ از نامها و صفات خداوند
مُجیر:پناه دهنده، فریادرس؛ از نامها و صفات خداوند
مهدی:هدایت شده؛ نام قائم منتظَر(ع)
مهدی یار:(عربی – فارسی) یاور مهدی؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد(ع)
میثم:پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع).
میعاد:محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده
میکائیل:مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها
مُنتَظِر:آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه
مُنعم:دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده
مُنیب:بازگشت کننده به سوی حق
مُهنّد:ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی
ماجد:دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
مالِک:آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ از نامها و صفات خداوند
مجتبی:برگزیده شده، انتخاب شده؛ لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان
محراب:عبادتگاه، قبله؛ درعرفان هر مطلوب و مقصودی که دل متوجه بدان باشد آن را محراب گویند.
محسن:نیکوکار، احسان کننده؛ از نامها و صفات خداوند

نام قرآنی پسرانه

اسم پسرانه مذهبی با (ن)

نوح:معرب از عبری، راحت، اسم پیامبر، نام سوره‌ای در قرآن کریم
نعمان:نام چندتن از پادشاهان حیره
نصیر:یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
نصیرا:نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
نظام:مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
نعیم:نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت
نعمت:آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود، عطا و بخشش
نادعلی:علی را بخوان، نام دعایی
نجم الدین:ستاره دین، آن که چون ستاره‌ای در دین می‌درخشد.
نجیب:شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
نصرالدین:یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه‌ای
نقی:پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
نقی الدین:برگزیده در دین
نورالدین:روشنایی و فروغ دین
نورالله:نور و روشنایی و فروغ خداوند
نصرالله:یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم
نصیرالدین:یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
نضیر:شاداب، سرسبز
نظام الدین:موجب نظم و انظباط در دین
ناصرالدین:یاری کننده دین،اسم پسرمحمد شاه قاجار
نبوت:رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم
نبی:پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
نظام الملک:باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
نظرعلی:چشم و دیده علی (ع)
نعمت الله:بخشش خداوند
نعیم الدین:نعمت دین
نقدعلی:مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی

نام پسرانه مذهبی با (و)

والا:بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده
واهب:عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند
وحید:یگانه، یکتا، بی نظیر
واجد:دارنده، دارا، از نامهای خداوند
واحد:یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.
واصف:به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده
وافی:به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده
وحیدالدین:بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

اسم پسرانه مذهبی با (ه)

هاران:معرب از عبری، کوه نشین، برادر ابراهیم (ع)
هود:نام پیامبر قوم عاد، نام سوره‌ای در قرآن کریم
هادان:معرب از عبری، نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)
هادی:هدایت کننده، راهنما، از نامهای خداوند، از القاب پیامبر (ص) و امام علی نقی (ع)
هارون:معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی (ع)
هاشم:شکننده، خرد کننده
هدایت:راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد

اسم پسرانه مذهبی با (ی)

یونا:به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)
یونس:کبوتر، نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره‌ای در قرآن کریم
یهودا:حمد، نام پسر یعقوب (ع)
یاسان:نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.
یاسین:نام سوره‌ای در قرآن کریم
یحیی:تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یزدان:خداوند، ایزد، در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن است.
یزدانیار:آن که خداوند یار و یاور اوست.
یوحنا:انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح، نام یکی از حواریون مسیح (س)
یوسف:به معنی خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
یوشع:به معنی خداوند نجات است، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی

انتهای مطلب/م.ع

امتیاز بدهید

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
صفحه اصلی
جدیدترین
محبوب‌ترین
جستجو
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x