تولید و تجارت

فلومتر کانال باز چیست و چه تفاوتی با فلومترهای معمولی دارد؟

فلومتر کانال باز یک دستگاه مهم و حیاتی برای اندازه‌گیری جریان سیالات در کانال‌های باز است. این دستگاه‌ها از سنسورها و تکنولوژی‌های مختلفی مانند سنسورهای فشار، سنسورهای سرعت و اندازه‌گیرهای مبتنی بر تغییرات سطح سیال استفاده می‌کنند تا اطلاعات لازم مربوط به سرعت و ارتفاع سیال را جمع‌آوری کنند.

با استفاده از این اطلاعات و روابط فیزیکی مربوط به جریان سیالات، دبی یا حجم سیال عبوری در واحد زمان محاسبه می‌شود. این دستگاه‌ها عموماً در محیط‌هایی مانند رودخانه‌ها، سیستم‌های آبیاری در فضای باز و سایر محیط‌هایی که جریان آب به‌صورت باز انجام می‌شود، مورداستفاده قرار می‌گیرند. اگر قصد خرید فلومتر کانال باز را دارید، لازم است که در این خصوص اطلاعات لازم را کسب کنید.

فلومتر کانال باز چیست؟

فلومتر کانال باز یک دستگاه است که برای اندازه‌گیری جریان سیالات در کانال‌های باز استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها در انواع محیط‌ها از جمله سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های آب و فاضلاب، رودخانه‌ها و سایر مکان‌هایی که جریان آب یا سایر سیالات به‌صورت باز وجود دارد، استفاده می‌شوند.

اصول فیزیکی مختلفی برای عملکرد این دستگاه‌ها به کار می‌روند، از جمله اصل برنولی، اصل توری چلی و یا اصل تراز برنولی. برای اندازه‌گیری جریان، فلومتر کانال باز از سنسورها و تکنولوژی‌های مختلفی استفاده می‌کند، از جمله سنسورهای فشار، سنسورهای سرعت یا اندازه‌گیرهای مبتنی بر تغییرات سطح سیال. این دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به سرعت و ارتفاع سیال را جمع‌آوری می‌کنند.

سپس با استفاده از این اطلاعات و روابط فیزیکی مربوط به جریان سیالات، دبی یا همان حجم سیال عبوری در واحد زمان محاسبه می‌شود.

تفاوت فلومتر معمولی و فلومتر کانال باز

باتوجه‌به نیاز به دقت بالا و داده‌های دقیق در محیط‌های باز، این دستگاه‌ها باید با استانداردهای مرتبط سازگار و قابل‌اطمینان باشند تا بتوانند در شرایط مختلف محیطی به‌خوبی عمل کنند و اطلاعات دقیقی از جریان سیالات را فراهم کنند.

تفاوت در محیط استفاده

تفاوت اصلی بین فلومتر معمولی و فلومتر کانال باز در محیط استفاده آنها است. فلومترهای معمولی بیشتر در لوله‌ها یا کانال‌های بسته استفاده می‌شوند که جریان سیال درون این لوله‌ها به طور کامل محصور است. از سوی دیگر، فلومترهای کانال باز در محیط‌هایی استفاده می‌شوند که جریان سیال به‌صورت باز و بیرونی انجام می‌شود، مانند رودخانه‌ها یا کانال‌های باز در سیستم‌های آبیاری.

فرق در نوع جریان

علاوه بر مورد ذکر شده، تفاوت مهم دیگری بین فلومتر معمولی و فلومتر کانال باز در نوع جریان مورداستفاده قرار می‌گیرد. در فلومترهای معمولی، جریان سیال داخل لوله‌ها یا کانال‌های بسته اندازه‌گیری می‌شود که معمولاً شامل جریان متناوب یا پیوسته است که به طور کامل درون لوله محصور شده است.

از طرف دیگر، فلومترهای کانال باز برای اندازه‌گیری جریان سیالات در کانال‌های باز استفاده می‌شوند که جریان به‌صورت بیرونی و باز انجام می‌شود، مانند رودخانه‌ها یا سیستم‌های آبیاری در فضای باز. این نوع جریان ممکن است شامل موج‌ها، آبشارها یا جریان‌هایی با تغییرات متنوعی در سرعت و ارتفاع باشد که نیازمند فنون و دستگاه‌های خاص برای اندازه‌گیری و ثبت آنها هستند.

نوع سنسورهای مورداستفاده در فلومتر کانال باز

در فلومتر کانال باز، انواع مختلفی از سنسورها استفاده می‌شود تا به‌صورت دقیق جریان سیال در کانال باز اندازه‌گیری شود. این سنسورها عبارت‌اند از:

  1. سنسورهای فشار: این سنسورها قادرند فشار سیال را در نقاط مختلف کانال باز اندازه‌گیری کنند. باتوجه‌به تغییرات فشار، می‌توان سرعت جریان سیال را تخمین زد.

  2. سنسورهای سرعت: همین‌طور این سنسورها این امکان را دارند سرعت سیال را در نقاط مختلف کانال باز اندازه‌گیری کنند. با استفاده از داده‌های این سنسورها، می‌توان دبی جریان را محاسبه کرد.

  3. اندازه‌گیرهای مبتنی بر تغییرات سطح سیال: این اندازه‌گیرها تغییرات سطح سیال را در طول کانال باز اندازه‌گیری می‌کنند. باتوجه‌به این تغییرات، می‌توان به سرعت جریان و ارتفاع سیال پی برد و دبی جریان را محاسبه نمود.

تفاوت در نوع داده‌های جمع‌آوری شده

تفاوت در نوع داده‌های جمع‌آوری شده بین فلومتر معمولی و فلومتر کانال باز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فلومتر معمولی، داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است شامل پارامترهایی مانند فشار و سرعت جریان داخل لوله یا کانال بسته باشد. این داده‌ها عموماً در قالب سیگنال‌های الکتریکی یا مکانیکی که توسط سنسورهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند، جمع‌آوری و ثبت می‌شوند.

از طرفی، در فلومتر کانال باز، داده‌های جمع‌آوری شده معمولاً شامل اطلاعاتی از جمله سرعت و ارتفاع سیال در کانال باز است. این داده‌ها از طریق سنسورهای مختلفی که در نقاط مختلف کانال نصب شده‌اند، جمع‌آوری می‌شوند. مثلاً، سنسورهای سرعت قادرند سرعت جریان سیال را اندازه‌گیری کرده و سنسورهای اندازه‌گیری ارتفاع سیال می‌توانند تغییرات سطح آب را در کانال باز اندازه‌گیری کنند.

محل نصب

فرق اصلی در محل نصب بین فلومتر معمولی و فلومتر کانال باز نقطه کاربرد و موقعیت جغرافیایی آنهاست. در فلومترهای معمولی، دستگاه‌ها به طور عمده درون لوله‌ها یا کانال‌های بسته نصب می‌شوند. این امر به دلیل نیاز به اندازه‌گیری دقیق جریان سیال درون لوله‌ها و کانال‌های بسته است که عموماً در سیستم‌های مختلف از جمله تأمین آب و صنایع استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها ممکن است در بخش‌هایی از لوله‌ها قرار بگیرند که محیط دسترسی به آنها برای نگهداری و تعمیرات راحت‌تر باشد.

محاسبه دبی

محاسبه دبی جریان سیال یکی از مهم‌ترین مراحل در استفاده از هر دو نوع فلومتر، معمولی یا کانال باز، است. در هر دو مورد، دبی جریان به‌عنوان حجم سیالی که در یک واحد زمانی از مسیری مشخص عبور می‌کند، محاسبه می‌شود.

در فلومترهای معمولی، محاسبه دبی معمولاً بر اساس اندازه‌گیری سرعت و مساحت تراکم جریان داخل لوله یا کانال صورت می‌گیرد. با اندازه‌گیری سرعت سیال و مساحت مقطع گذر که توسط دستگاه اندازه‌گیری معین می‌شود، دبی جریان با استفاده از روابط فیزیکی محاسبه می‌شود.

در فلومترهای کانال باز، محاسبه دبی معمولاً بر اساس اندازه‌گیری سرعت و ارتفاع سیال صورت می‌گیرد. با اندازه‌گیری سرعت سیال و ارتفاع آب در نقاط مختلفی از کانال، می‌توان دبی جریان را با استفاده از روابط فیزیکی محاسبه کرد.

فلومتر کانال باز چیست و چه تفاوتی با فلومترهای معمولی دارد؟

قیمت و خرید فلومتر کانال باز اصل

دستگاه فلومتر اوپن چنل یا کانال باز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری دقیق است؛ داده‌های جمع‌آوری شده توسط فلومتر کانال باز به‌عنوان ورودی‌ها برای محاسبه دبی جریان سیال در کانال به کار می‌روند، درحالی‌که داده‌های جمع‌آوری شده توسط فلومتر معمولی می‌توانند از طریق روابط فیزیکی به محاسبه دبی جریان بپردازند. فلومترهای کانال باز بیشتر به‌صورت بیرونی از کانال‌ها نصب می‌شوند و ممکن است در نقاطی از مسیر جریان قرار بگیرند که دسترسی به آنها برای نصب و نگهداری آسان باشد.

اگر قصد سفارش و خرید فلومتر کانال باز را دارید، لازم است که به مقوله بهترین برند، مشخصات فنی و… دقت داشته باشید.

امتیاز بدهید

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
صفحه اصلی
جدیدترین
محبوب‌ترین
جستجو
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x